Historie firmy

Nafena Industries je dynamicky se rozvíjející rodinná firma, která zaujímá stabilní a pevnou pozici na trhu, se 100% podílem polského kapitálu.

Firma vznikla v roce 1990 v důsledku ekonomické transformace a neustále rostoucí poptávky po zařízeních a strojích pro chemický, farmaceutický, potravinářský, kosmetický průmysl atp. Stávající průmyslové podniky začaly modernizovat technologické linky a nově vznikající firmy hledaly vybavení a příslušenství pro zahájení výroby. To všechno způsobilo náhlý nárůst poptávky po tuzemských zařízeních, která se dosud dovážela ze zahraničí. Odpovědí na potřeby klientů je neustále se zvyšující naše výrobní a obchodní nabídka. Aktuálně máme v nabídce čerpadla, míchadla, nádrže, vany, plošiny a dodatečné vybavení a příslušenství. Naší sílou jsou speciální realizace, prováděné na individuální objednávku.

Každodenně se snažíme vyhovět rostoucím očekáváním našich klientů. Jsme hrdí na to, že jsme se přičinili k jejich rozvoji a úspěchům.