Absorpční kolony / skrubry
jsou průmyslová zařízení, která slouží
k absorpci složek plynové směsi v kapalině.

Mohou sloužit jak k čištění plynů,
tak k zachycování vybraných složek z plynových směsí.