Kolumny absorpcyjne / skrubery
to urządzenia przemysłowe, służące do absorpcji
składników mieszaniny gazowej przez ciecz.

Mogą być stosowane zarówno do oczyszczania gazów, jak i wychwytywania z mieszanin gazowych pożądanych składników.